Polityka prywatności

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Administrator – administrator danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych
 • Strona – strona internetowa dostępna pod adresem psycholog.pluskiewicz.pl
 • Użytkownik – każdy podmiot, przeglądający Stronę
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest

Gabinet Psychoterapii Dominika Pluskiewicz ul. Podwale 62a/6 50-010 Wrocław

Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne.

Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe za pomocą dostępnego na stronie formularza kontaktowego.

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Administrator zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych oraz gwarantuje zachowanie danych osobowych w poufności. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z warunkami określonymi w:

 • RODO
 • ustawie z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Cele i czynności przetwarzania

Formularz kontaktowy

Użytkownik, który chce przesłać zapytanie poprzez formularz kontaktowy, musi podać swój adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby wysłać zapytanie. Dane, przekazane w formularzu kontaktowym, przetwarzane będą w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie, a podstawą ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika, wynikająca z zainicjowania kontaktu.

Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z wysyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde wysłane zapytanie jest zapisywane w logach serwera. Logi przechowywane są na serwerze i zawierają m. in.: adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Dane, zapisane w logach serwera, nie są w żaden sposób skojarzone z konkretnymi podmiotami, korzystającymi ze Strony. Logi serwera są elementem administrowania stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Prawa użytkownika

W związku z przetwarzaniem osobowych, Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli Użytkownik uprzednio wyraził taką zgodę,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Powyższe uprawnienia są realizowane poprzez kontakt z Administratorem danych pod adresem psycholog@pluskiewicz.pl.